Vragen? Bel: 035-740 0250

Ooit nog spaarrente?

Als de marktrente zo stijgt als de afgelopen weken dan is bovenstaande zeer waarschijnlijk. De rente op de 10-jaars Nederlandse staatsobligatie steeg fors; van 0,45% naar boven de 0,70% nadat Europese Centrale Bank (ECB) president Mario Draghi zijn volle vertrouwen had uitgesproken over de ontwikkeling van de economische groei.

1Vermogensbeheer verwacht dat het effect slechts mondjesmaat zal worden bijgesteld door de banken want vooralsnog dalen de spaarrentes. Zie hier één van onze eerdere nieuwsberichten hierover.

Opkoopbeleid ECB 
Momenteel koopt de ECB elke maand nog voor €60 miljard aan obligaties. Dat programma loopt eind december af. Pas begin september is er een nieuwe monetaire beleidsvergadering en dat is de eerste mogelijkheid waarop de toekomst van het opkoopprogramma zal worden besproken. 1Vermogensbeheer verwacht dat in september of oktober de beslissing valt om het opkoopprogramma af te bouwen vanaf januari 2018. De algehele verwachting is dat wanneer de ECB het opkoopprogramma af bouwt, de rente geleidelijk zal stijgen.

Impact op beleggingen
De stijgende rente heeft niet alleen effect op uw spaarrekening, maar ook zeker op uw beleggingen. Een keerzijde van de stijgende rente is de negatieve impact op obligatiekoersen.

Door dalende rentes zijn de koersen van obligaties de afgelopen jaren fors opgelopen. Nu de rentes historische dieptepunten hebben bereikt, ziet 1Vermogensbeheer slechts beperkte ruimte voor verdere rentedalingen. Oftewel, wij zien een toenemend risico op dalende obligatiekoersen.

Hoe hard een obligatie daalt in waarde bij een rentestijging is afhankelijk van de duration (de rentegevoeligheid). Hierbij kan als vuistregel worden genomen dat een rentestijging van 1% een obligatie met een looptijd van 7 jaar met 7% in waarde doet dalen. Hoe langer de looptijd hoe groter het renterisico.

Focus op risico, dan volgt het rendement vanzelf
Tot onze schrik worden vele defensieve en behoedzame portefeuilles nog conform oude beursnormen ingericht waarbij voornamelijk belegd is in obligaties (obligaties werden altijd als defensief gezien). Ons inziens zijn dergelijke portefeuilles allerminst defensief, maar dragen deze volgens ons eerder een speculatief karakter.

Jim Tehupuring: “Het resultaat van onze visie betreft een beperkte positie in obligaties. Als we dan toch in obligaties beleggen, dan kiezen wij voor kortlopende bedrijfsobligaties (maximaal 2 jaar). De korte looptijd maakt dat deze obligaties minder gevoelig zijn voor rentestijgingen. Bij 1Vermogensbeheer kijken wij dus niet alleen naar de te behalen rendementen, maar letten wij bovenal op een passende risico-rendementsverhouding binnen uw portefeuille.”