Vragen? Bel: 035-740 0250

Open over rendementen

Sinds onze oprichting in 2014 hebben wij uitstekende rendementen behaald voor onze klanten. Wij vinden het niet alleen belangrijk dat er rendement behaald wordt, maar ook hoe dat wordt behaald. Een portefeuille met een rendement dat bij u past.

rendement

 

*De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden helaas geen garantie voor de toekomst.

 

“Focus op het risico, dan volgt het rendement vanzelf”

Hoe wordt mijn rendement berekend?

Rendementen 1Vermogensbeheer

In de grafiek hierboven ziet u de resultaten van onze vier risicoprofielen. 1Vermogensbeheer onderscheidt defensief, behoedzaam, offensief en speculatief. Ook ziet u de vergelijking met onze benchmark, ook wel het marktrendement genoemd. Dit is een vergelijkbare investering in verschillende indices. De rendementen zijn na aftrek van de vaste kosten.

Markrendement

Het marktrendement is gebaseerd op een mix van rendementen van Nederlandse aandelen, Europese aandelen, Onroerend Goed, Bedrijfsobligaties en Staatsleningen. Rendementen zijn berekend op basis van Indexfondsen (ETF’s). Zo is het rendement van het profiel ‘Behoedzaam’ opgebouwd uit 40% aandelen, 5% onroerend goed, 50% obligaties en 5% liquide middelen. Herweging vindt plaats aan het eind van iedere maand.

Rendement en risico

Beleggen gaat altijd gepaard met enig risico. In de regel kennen beleggingen met een hoog verwacht rendement een hoger risico dan beleggingen met een laag verwacht rendement. Voor uzelf geldt dat naast het risico dat u kunt lopen het ook belangrijk is om te bepalen hoeveel risico u wilt lopen. 1Vermogensbeheer helpt u uiteraard graag met uw afweging.