Vragen? Bel: 035-740 0250

Veelgestelde vragen

Algemeen

> Waar staat 1Vermogensbeheer voor

U kunt van uw relatie met 1Vermogensbeheer onderscheidende service en beheer verwachten die u elders niet krijgt:

 • Een proactieve dienstverlening. 1Vermogensbeheer verdiept zich in uw financiële doelstellingen en geeft u het vertrouwen en de service die u nodig heeft om uw doelen te bereiken.
 • Uw beleggingen worden afgestemd op uw behoeften. U krijgt een goed gespreide portefeuille die de kansen optimaliseert om uw vermogensdoelen en -doelstellingen te bereiken.
 • Een lage en transparante beheervergoeding die onze belangen gelijk stelt aan die van u.
> Wie is de eigenaar van 1Vermogensbeheer

1Vermogensbeheer B.V. is eigendom van Jim Tehupuring, Albert Jellema en Ruud Starreveld.

> Wanneer zijn jullie gestart

Wij zijn in 2014 gestart.

> Ik ben mijn wachtwoord/gebruikersnaam kwijt

Stuurt u een mailtje naar info@1vermogensbeheer.nl of bel met 035 – 74 00 250, dan helpen wij u graag.

> Wat krijg ik te zien als klant

In uw persoonlijk omgeving heeft u toegang tot uw portefeuille, rendementen, mutaties, uitgebreide rapportages (inclusief kostprijzen voor uw accountant) en facturen.

> Valt 1Vermogensbeheer onder toezicht

Ja. De AFM houdt toezicht op 1Vermogensbeheer B.V. en de onderneming beschikt over alle benodigde vergunningen.

> Wanneer is 1Vermogensbeheer geopend

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. U kunt bellen naar 035 – 740 0250 en uiteraard altijd mailen naar info@1vermogensbeheer.nl. We houden kantoor in Bussum aan de Brediusweg 19.

> Bekijk de 1Vermogensbeheer sitemap

Bekijk hier de sitemap van 1Vermogensbeheer.

> Beleggingsbeleid

Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van 1Vermogensbeheer betreft het beleggingsbeleid. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid krijgt u een goed beeld van het beleid van een beleggingsonderneming. Hierdoor kunt u de afweging maken of dit beleid bij u past. Het ene beleggingsbeleid is immers het andere niet. Lees hier meer over het 1Vermogensbeheer Beleggingsbeleid waarin wij antwoord geven op de beleggingsinhoudelijke vragen.

> Beleggingsinstrumenten

Uw 1Vermogensbeheer portefeuille wordt ingericht met verschillende soorten beleggingen. In het document 1Vermogensbeheer Beleggingsinstrumenten omschrijven wij de belangrijkste kenmerken en risico’s van de instrumenten die wij kunnen gebruiken in het beheer van uw vermogen.

> Privacy beleid

Algemeen 1Vermogensbeheer respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om de diensten, goederen en/of informatie waar u om gevraagd heeft te leveren. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. 1Vermogensbeheer zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij de levering van onze diensten en/of goederen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Cookies 1Vermogensbeheer maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe u deze website gebruikt. Op basis daarvan kunnen wij de kwaliteit van onze diensten verbeteren. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De meeste cookies van 1Vermogensbeheer verdwijnen als u de browser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren staan. U kunt ze zelf op elk moment via uw browser verwijderen. Ook kunnen wij met behulp van cookies eventueel advertenties (o.a. Google AdSense) of diensten (zoals Google Maps) van derden laten zien. Zij kunnen cookies op uw PC plaatsen of webbakens gebruiken om informatie in te winnen. 1Vermogensbeheer heeft geen toegang tot of controle over de cookies of webbakens die worden gebruikt door derden. U moet het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies hoe hun opt-outsysteem werkt. Het 1Vermogensbeheer privacy beleid is hierop niet van toepassing. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan deze en/of andere websites geen cookies ontvangt. Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. LET OP: de meeste websites werken niet meer optimaal als u cookies uitschakelt. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunt u vinden op de volgende websites: Microsoft Internet Explorer 7 & 8 Microsoft Internet Explorer 9 Microsoft Internet Explorer 10 Mozilla Firefox Safari Google Chrome Opera Serverlogbestanden Net als de meeste websites slaan onze servers automatisch uw paginaverzoeken op in een bestand. Dergelijke serverlogbestanden omvatten doorgaans anonieme informatie zoals uw IP-adres, browsertype, ingestelde browsertaal, de datum en de tijd van uw bezoek. Er zijn een aantal redenen waarom we deze gegevens tijdelijk bewaren. De belangrijkste reden is dat we onze website willen verbeteren en veilig houden. Contact Heeft u suggesties, klachten of vragen over onze Privacy Statement? Stuur dan een e-mail naar info@1vermogensbeheer.nl

> Disclaimer

Algemeen

1Vermogensbeheer is een initiatief van de besloten vennootschap 1Vermogensbeheer B.V. (hierna: 1Vermogensbeheer B.V.). 1Vermogensbeheer B.V. is statutair gevestigd te Bussum en houdt kantoor aan de Brediusweg 19. 1Vermogensbeheer B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56644299.

Gebruik website

De op deze website getoonde informatie wordt door de vennootschap met zorg samengesteld. Het kan voorkomen dat informatie onjuistheden bevat, dan wel onvolledig is. De teksten op het voor alle publiek toegankelijke gedeelte van de website bevat alleen algemene informatie. Verwijzingen naar websites die niet door 1Vermogensbeheer B.V worden beheerd c.q. onderhouden dienen alleen ter informatie. 1Vermogensbeheer B.V. is niet verantwoordelijk voor de daarop vermelde informatie, de juistheid en volledigheid daarvan alsmede een juiste werking van de website van die derde.

Intellectuele eigendomsrechten

De aangeboden informatie is uitsluitend voor eigen gebruik. De rechten van intellectuele eigendom op de website www.1Vermogensbeheer.nl berusten uitsluitend bij 1Vermogensbeheer B.V. of de rechthebbende. Het is niet toegestaan informatie van deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of beschikbaar te stellen doormiddel van een link tussen de website www.1Vermogensbeheer.nl en een andere webpagina, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 1Vermogensbeheer B.V.

Privacy

1Vermogensbeheer B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van www.1Vermogensbeheer.nl en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De verkregen gegevens worden alleen gebruikt om diensten aan te kunnen bieden waar de gebruiker naar vraagt. Persoonlijke gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden. De gegevens worden verwijderd indien na schriftelijk verzoek van de gebruiker.

Cookies

1Vermogensbeheer B.V. maakt gebruik van cookies met als doel om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. De gebruiker heeft de mogelijkheid om de instellingen van de browser zo af te stemmen dat het gebruik van cookies wordt verhinderd. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de gebruikte internetbrowser.

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door gebruik van www.1Vermogensbeheer.nl wordt door 1Vermogensbeheer B.V. uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en continu functioneren van deze site. Hoewel 1Vermogensbeheer B.V. zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, biedt zij geen garantie dat de aangeboden informatie volledig, juist en actueel is. 1Vermogensbeheer B.V. aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid. 1Vermogensbeheer B.V. is voorts niet aansprakelijk met betrekking tot de juistheid en/of volledigheid van de inhoud en de werking van de website van een derde.

Wijzigingen

De informatie aangeboden op 1Vermogensbeheer.nl alsmede de tekst van de Disclaimer, mag door 1Vermogensbeheer B.V. te allen tijde worden gewijzigd, zonder dat de gebruiker daarvan op voorhand in kennis wordt gesteld. 1Vermogensbeheer B.V. raadt u daarom aan de aangeboden informatie op www.1Vermogensbeheer.nl, dan wel de Disclaimer regelmatig te controleren op wijzigingen.

Toepasselijk recht

Op de website www.1Vermogensbeheer.nl en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die direct of indirect verband houden met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. De versie opgesteld in de Nederlandse taal is bij interpretatieverschillen doorslaggevend.

Vergoeding naar prestatie

> Wat kost 1Vermogensbeheer

Bij 1Vermogensbeheer rekenen we het volgende tarief:

 1. Vast all-in tarief van 1 procent – minimaal € 2.500,- vaste kosten
 2. 10% per jaar over uw vermogensgroei
 3. 25% korting op all-in tarief als we voor u verlies maken

Wilt u liever vooraf zekerheid? Dan kunt u ook kiezen voor het all-in tarief van 1,2%.

> Betaal ik transactiekosten

In tegenstelling tot veel andere vermogensbeheerders betaalt u bij 1Vermogensbeheer geen transactiekosten. Zo weet u precies waar u aan toe bent. De kosten voor de transacties betalen wij uit de vaste all-in vergoeding (minimaal € 2.500,-) van 1%.

> Werkt 1Vermogensbeheer met een high-water mark

Nee. Bij 1Vermogensbeheer betaalt u een prestatievergoeding van 10% over uw vermogensgroei na kosten per kalenderjaar inclusief BTW. Wij maken onze vergoeding dus deels afhankelijk van het rendement. Na een positief jaar rekenen wij iets extra en na een negatief jaar ontvangt u een korting van 25% op de onkostenvergoeding. Elk jaar beginnen wij bij de berekening van de prestatievergoeding opnieuw.

> Welk rendement kan ik bij jullie verwachten

Het netto doelrendement van onze vijf profielen over een langere periode is als volgt:

 • Defensief 4%
 • Behoedzaam 5%
 • Neutraal 5,5%
 • Offensief 6%
 • Speculatief 7%
> Ontvang ik een BTW-factuur

Ja. In uw persoonlijke inlogomgeving kunt u uw facturen inzien en downloaden.

> Wanneer en hoe betaal ik

De beheervergoeding brengen wij aan het begin van iedere maand in rekening. De vergoeding wordt berekend op basis van de ultimo maand stand van uw portefeuille van de voorgaande maand. De prestatievergoeding wordt aan het einde van elk kalenderjaar verrekend. De eventuele korting van 25 procent ontvangt u gedurende het nieuwe kalenderjaar. Om aanspraak te maken op de korting dient u het hele kalenderjaar klant te zijn geweest.

> Impact kosten op rendement

Uiteraard zit er een verschil in rendement met of zonder kosten. Wij geven u graag inzicht in het rendement na kosten voor de verschillende profielen bij een inleg van €250.000.

 

Klant worden en opzeggen

> Hoe word ik klant

Bij 1Vermogensbeheer bieden wij persoonlijke dienstverlening. Daarom gaan wij graag met u in gesprek om de mogelijkheden te bespreken. Dit kan zowel op kantoor als bij u thuis. Als u ons een bericht stuurt via info@1vermogensbeheer.nl, of ons belt ons belt op 035 – 74 00 250 dan maken wij graag nader kennis.  

> Hoe bepaal ik mijn profiel

U kunt uw risicoprofiel volledig online toetsen – klik hier. Aan de hand van de vragen ontvangt u uw persoonlijke beleggingsplan. In uw beleggingsplan krijgt u een overzicht van uw risicoprofiel en een indicatie van hoe wij uw vermogen zullen beleggen. U heeft de mogelijkheid om een lager of hoger risicoprofiel te kiezen. Het is echter belangrijk dat het profiel aansluit bij persoonlijke situatie. Zo beschermt zichzelf tegen het nemen van risico’s die niet passen bij uw persoonlijke situatie.  

> Hoeveel geld moet ik storten

Onze minimum fee van €2.500 is goed te verantwoorden voor een vermogens vanaf €250.000,-. De vaste kosten bedragen dan 1% van het vermogen op jaarbasis inclusief transactiekosten, bewaarloon en BTW.

> Hoe kan ik opzeggen

U kunt uw rekening per email opzeggen. De opzegging wordt vervolgens nog dezelfde dag in behandeling genomen.

> Wat is de opzegtermijn

De opzegging gaat in per direct. Voorbeeld: zegt u uw rekening op 18 augustus op, dan gaat de opzegging per 18 augustus in. Wij zullen uw beleggingsrekening in overleg met u afwikkelen.

> Mag ik meerdere rekeningen openen

Ja. U kunt meerder rekeningen openen met verschillende profielen. Wel is het belangrijk dat het gekozen profiel goed aansluit bij het specifieke doel.

Service

> Wat houdt vermogensbeheer in

Als u klant wordt bij 1Vermogensbeheer dan houdt dat in dat 1Vermogensbeheer voor rekening en risico van de Cliënt en overeenkomstig een Cliënt specifiek beleggingsplan, belegt in effecten (het “Vermogensbeheer”). Kortom, 1Vermogensbeheer krijgt toegang tot uw beleggingsrekening (op uw naam) en wij zijn verantwoordelijk voor uw beleggingen. Uiteraard kunt u dagelijks uw portefeuille inzien.  

> Hoe beheert u mijn vermogen

1Vermogensbeheer beheert uw vermogen op basis van uw persoonlijke beleggingsplan. Op basis van de door u verstrekte informatie bouwen en onderhouden beheren we een uitgebalanceerde portefeuille. Afhankelijk van uw risicoprofiel bouwen we deze op uit de volgende bouwstenen: aandelen, obligaties van ondernemingen en overheden en onroerend goed. Wij wenden opties aan voor een verbetering van de risico/rendementsverhouding van uw portefeuille.

> Krijg ik een persoonlijk aanspreekpunt

Bij 1Vermogensbeheer zijn de beleggers uw vaste contactpersonen: Jim Tehupuring, Albert Jellema, Ruud Starreveld, Marco Knulst en Luciano Westerveld.  

> Kan ik altijd bij mijn geld

Ja. Het is en blijft uw geld. Indien u geld wilt opnemen of storten stuurt u ons dan een bericht en wij regelen dit binnen enkele werkdagen. Hiermee zijn geen kosten gemoeid.

> Beleggen de medewerkers van 1Vermogensbeheer mee

Uw belang is ons belang. Bij 1Vermogensbeheer beleggen wij identiek aan u met een substantieel deel van ons vermogen. Wat wij een goed idee vinden voor uw beleggingsportefeuille kopiëren we 1 op 1 naar onze eigen beleggingen. Zo streven we beide hetzelfde doel na en heeft u de garantie dat we ons uiterste best doen om een goed resultaat te behalen.

> Kan ik langskomen voor een persoonlijk gesprek

U bent altijd welkom op de Brediusweg 19 te Bussum. Belt u ons van te voren wel even om dit in te plannen via 035 – 74 00 250.

> Hoe kan ik een klacht indienen

Graag ontvangen wij uw klacht per brief op het volgende adres: Brediusweg 19, Bussum, 1401 AB. Wij zijn aangesloten bij het klachteninstituut KiFiD en hebben verklaard de uitspraken van de Geschillencommissie als niet bindend te aanvaarden.