Vragen? Bel: 035-740 0250

Veiligheid boven alles

1Vermogensbeheer belegt uw vermogen op een veilige bankrekening op uw naam bij BinckBank N.V.

BinckBank is een gezonde Nederlandse bank met een beursnotering op Euronext Amsterdam en staat onder toezicht van de DNB en AFM.

Binck valt onder het zogenaamde Nederlandse Depositogarantiestelsel dat geldtegoeden tot een maximum van € 100.000 per persoon garandeert. Uw beleggingen vallen onder de Wet op het Giraal Effectenverkeer (Wge) en/of worden ondergebracht in een separaat bewaarbedrijf van BinckBank. Hierdoor staan uw beleggingen altijd op uw naam.

“Vermogensgroei begint met vermogensbehoud”

Welk risico loop ik?

Beleggen gaat altijd gepaard met enig risico. In de regel kennen beleggingen met een hoog verwacht rendement een hoger risico dan beleggingen met een laag verwacht rendement. Naast het risico dat u kunt lopen, is het ook belangrijk om te bepalen hoeveel risico u wilt lopen. 1Vermogensbeheer helpt u uiteraard graag met uw afweging.

Veel voorkomende risico’s bij beleggen

Rendementsrisico
Het belangrijkste risico dat u loopt is dat uw portefeuille in waarde daalt. Dit kan veroorzaakt worden door verslechterende economische omstandigheden en verkeerde keuze van beleggingen. Dit risico neemt toe naarmate u kiest voor een hoger risicoprofiel.
Kredietrisico
Kredietrisico houdt in dat een overheid of onderneming niet in staat is om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Dit kan tot gevolg hebben dat de rente niet betaald kan worden of zelfs dat de inleg niet terugbetaald zal worden.
Liquiditeitsrisico
Dit risico houdt in dat beleggingen niet of nauwelijks verhandeld worden. Dat kan tot gevolg hebben dat beleggingen tijdelijk niet of moeilijk verkoopbaar zijn /tegen een slechte prijs.
Renterisico
De waarde van beleggingen kan dalen als de rente stijgt. Voor ondernemingen kan een hogere rente op den duur leiden tot hogere rentelasten wat de winsten drukt. Een renteverhoging kan daarom negatieve invloed hebben op de waarde beleggingen.
Valutarisico
Dit risico ontstaat wanneer in een andere valuta dan de euro belegd wordt. Indien de andere valuta daalt, dan worden deze beleggingen in euro’s gemeten minder waard.

Ik wil mijn risico bepalen

1Vermogensbeheer helpt u graag bij het bepalen van de risico’s die u kunt en wilt lopen, maar u bepaalt uiteindelijk zelf welk risico het beste past bij uw situatie. Om u te helpen bij de keuze voor het juiste profiel worden u een aantal vragen zoals:

  • Bent ik een ervaren belegger of start ik met beleggen?
  • Kan ik mijn geld voor langere tijd missen?
  • Hoeveel risico ben ik bereid te lopen?
  • Wat zijn mijn beleggingsdoelen?

De belangrijkste beslissing voor uw beleggingen is de keuze van uw risicoprofiel. Met onze profielscan kunt u eenvoudig bepalen welk profiel het beste aansluit bij uw wensen, verwachtingen en gevoel. Na het bepalen van uw profiel zorgen wij voor de rest.

Risico’s bij één vermogensbeheer

Naast de veel voorkomende risico’s bij beleggen zijn er ook specifieke risico’s die betrekking hebben op 1Vermogensbeheer. Als gepassioneerd belegger streven wij in ons beleggingsbeleid naar een zo goed mogelijk rendement. We zijn altijd op zoek naar de beste risico rendementskansen maar dat betekent natuurlijk niet dat u nooit verlies kunt lijden. Garanties voor de toekomst kunnen wij u dus helaas niet bieden.