Vragen? Bel: 035-740 0250

Veiligheid & Toezicht

Wanneer u besluit om klant te worden dan openen wij voor u een beleggingsrekening bij BinckBank, een solide effectenbank. BinckBank treedt op als depotbank en hier wordt uw vermogen gestald en geregistreerd op uw naam.
Binck valt onder het Depositogarantiestelsel dat geldtegoeden tot een maximum van € 100.000 per persoon garandeert. Uw beleggingen vallen onder de Wet op het Giraal Effectenverkeer (Wge) en/of worden ondergebracht in een separaat bewaarbedrijf van BinckBank.

Tripartiete overeenkomst
Door het ondertekenen van een zogenaamde ´Tripartiete overeenkomst´ machtigt u 1Vermogensbeheer om namens u effectentransacties uit te voeren op uw beleggingsrekening. Op deze rekening kunnen geen geldtransacties worden uitgevoerd door 1Vermogensbeheer, anders dan een overboeking naar een vooraf door u opgegeven bankrekeningnummer. De zogeheten ´tegenrekening´.

Toezicht
1Vermogensbeheer valt onder het toezicht van De Nederlandse Bank en de Authoriteit Financiele Markten. 1Vermogensbeheer beschikt over een AFM-vergunning voor het bedienen van klanten uit Nederland en Belgie. Uiteraard zijn de bestuurders/eigenaren van 1Vermogensbeheer getoetst op hun vakbekwaamheid, integriteit en solvabiliteit.

 

 

“Vermogensgroei begint met vermogensbehoud”

Welk risico loop ik?

Beleggen gaat altijd gepaard met enig risico. In de regel kennen beleggingen met een hoog verwacht rendement een hoger risico dan beleggingen met een laag verwacht rendement. Naast het risico dat u kunt lopen, is het ook belangrijk om te bepalen hoeveel risico u wilt lopen. 1Vermogensbeheer helpt u uiteraard graag met uw afweging.

Veel voorkomende risico’s bij beleggen

Rendementsrisico
Het belangrijkste risico dat u loopt is dat uw portefeuille in waarde daalt. Dit kan veroorzaakt worden door verslechterende economische omstandigheden en verkeerde keuze van beleggingen. Dit risico neemt toe naarmate u kiest voor een hoger risicoprofiel.
Kredietrisico
Kredietrisico houdt in dat een overheid of onderneming niet in staat is om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Dit kan tot gevolg hebben dat de rente niet betaald kan worden of zelfs dat de inleg niet terugbetaald zal worden.
Liquiditeitsrisico
Dit risico houdt in dat beleggingen niet of nauwelijks verhandeld worden. Dat kan tot gevolg hebben dat beleggingen tijdelijk niet of moeilijk verkoopbaar zijn /tegen een slechte prijs.
Renterisico
De waarde van beleggingen kan dalen als de rente stijgt. Voor ondernemingen kan een hogere rente op den duur leiden tot hogere rentelasten wat de winsten drukt. Een renteverhoging kan daarom negatieve invloed hebben op de waarde beleggingen.
Valutarisico
Dit risico ontstaat wanneer in een andere valuta dan de euro belegd wordt. Indien de andere valuta daalt, dan worden deze beleggingen in euro’s gemeten minder waard.

Rendement dat bij u past

1Vermogensbeheer helpt u graag bij het bepalen van de juiste risico-rendement verhouding binnen uw beleggingen. Doe in +/- 5 minuten de profielscan en bepaal welk rendement en risico het beste aansluit bij uw wensen, verwachtingen en gevoel.

Beleid 1Vermogensbeheer: optimale rendementen

Wij streven naar een zo stabiel mogelijk rendement bij een zo laag mogelijk risico. Dit start bij een passende  ‘asset allocatie’. De verdeling van uw vermogen over verschillende beleggingscategorieen als aandelen, obligaties en onroerend goed. Binnen iedere categorie is de waardering ons basisuitgangspunt. In geval van onderwaardering nemen we effecten op in onze portefeuilles. Daarbij gaan we echter een stap verder dan veel van onze concurrenten: door onze beleggingen optimaal in te vullen vergroten we de kans op een gedegen rendement.