Vragen? Bel: 035-740 0250

Vette koeien

Jim Tehupuring, De Telegraaf column.

Als kind ging ik naar een christelijke basisschool. Een Bijbelverhaal intrigeerde mij altijd in het bijzonder. Het ging over een farao in Egypte die droomde over zeven vette en zeven magere koeien. De magere aten de vette op. Jozef legde de farao uit wat dit betekende: ’het gaat nu economische voor de wind, maar er komen straks zeven magere jaren. Om ons hierop voor te bereiden moeten we nu graanschuren bouwen en reserves aanleggen’.

Nu het CDA weer gaat regeren, zou je denken dat zij bij het vormen van het regeerakkoord deze wijsheid van 4.000 jaar terug indachtig hadden. Want wat toen gold, geldt nu nog steeds. Economische cycli wisselen elkaar af. De overheid speelt hierin een belangrijke rol en zou de economie moeten stimuleren in tijden van krimp. Die tijd ligt echter achter ons.

De Nederlandse economie groeide afgelopen jaar 3%. De werkloosheid ligt onder 5%. Vanuit dat perspectief zou je denken dat de overheid een stapje terug kan doen en de staatsschuld reduceert.

Rutte-III heeft echter andere plannen. Lastenverlichting voor burgers en bedrijven, focus op banengroei en innovatie, investeren in zorg onderwijs en defensie.

Ik begrijp heel goed dat het nieuwe kabinet wil dat burgers het beter krijgen, maar de crisis ligt nu achter ons. Tijdens de recessie bezuinigde de overheid terwijl er toen juist stimulans en investeringen nodig waren.

Nu het niet of minder nodig is wil het kabinet de portemonnee trekken en lasten verlagen. Bij Rutte zijn de Bijbelse verhalen duidelijk niet blijven hangen, dus misschien is het handig als CDA’er Buma hem nog wat Bijbelse geschiedenis bijbrengt.

Jim Tehupuring